جلسه شورای دبیران مدرسه امام صادق (ع) هریس درآذرماه  روزیکشنبه 89/9/28برگزارشد وطی آن مقررشدطرح تلاش آفرین به شیوه ایی متفاوت وبارویکرد تربیتی وآموزشی وپرورشی برای تشویق دانش آموزان اجراشود همچنین دراین جلسه هماهنگی های لازم درموردامتحانات نوبت اول به عمل آمد.درضمن برنامه ارائه شده برای امتحانات که از11دی ماه شروع می شود به تصویب رسید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 23:36  توسط mehdi  | 

نام و نام خانوادگی:                         کلاس دوم:..    .    امتحان نگارش و انشا  دوم راهنمای    مدرسه راهنمائی امام صادق(ع)               نوبت دوم    89-88

1

جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

یکی از راه های زیبا کردن نوشته و تا ثیر بخشی آن، به کار گیری آرایه ی "..................................." است.

رعایت .....................................در دو طرف انشا به زیبایی متن شما کمک  می کند .

 

1

2

با کلمه ها و ترکیب های زیر جمله بنویسید .

دانه ی تسبیح :.................................................................................................

فیض :.....................................................................................................................

چابک :.....................................................................................................................

امثال وحکم :.................................................................................................................

2

3

در باره ی امثال وحکم " کم گوی گزیده گوی چون در     تا ز اندک تو جهان شود پر "  یک بند بنویسید .

................................................................................................................................................................................

2

4

معا دل های فارسی واژه های زیر را بنویسید. سایت   :............................               کوپن : ..........................................

1

5

عبارت زیر را با دو جمله ی دیگر کامل کنید.   زندگی حقیقی آن است که ...............................................................................

 

 

1

6

بیت " کای فرازنده ی این چرخ بلند           وی نوازنده ی دل های نژند " را به نثر روان بازنویسی کنید.        

1

7

برای موضوعات زیر کلمات قصار یا امثال وحکم بنویسید .

 

دوست :........................................................  امیدواری :.........................................................

1

8

در نوشتن انشا چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهیم ؟ (چهار مورد )

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

1

9

از دو موضوع زیر یکی را به انتخاب خود در پشت این برگ بنویسید .

 

الف) به نظر شما چرا یاد روزهای انقلاب برای ما غرور آفرین است ؟

 

ب )شرایط سفر در گذشته وسفر های امروزی را با هم مقایسه کنید .

10

 

                                                                                                                                                         موفق باشید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:59  توسط mehdi  | 
                                                        بسمه تعالی سوالات امتحانی درس قرآن پایه سوّم راهنمایی نوبت اوّل       

نام نام خانوادگی:                                 نام آموزشگاه                       تاریخ امتحان                         مدت 60دقیقه

1-کلمات قرآنی داده شده را بنویسید.     

خاسرین(           )                    نصرانی(           )                   یبشر(             )                     انصار(              )

اصطفی(           )                     سوف   (           )                  لدن(               )                    اسباط(            )

                                                    وهدینا هم الی صراط مستقیم                                                 فاغفرللذین تابوا

الف)-وآنهارابه راه راست هدایت میکنم.                                            الف)-پس می آمرزدکسانی راکه توبه می کنند.

ب)-وآن هارابه راه راست هدایت کردیم.                                             ب)-پس بیاموزکسانی راکه توبه کردند.

3-ترجمه عبارات قرآنی زیرراکامل کنید.

ان الله یامربالعدل والاحسان     (قطعا"خدا................به................ونیکی)

هاتقتلون رجلاان یقول ربی الله (آیا.............مردی راکه می گوید.........خداست)

4-ترکیب های قرآنی داده شده را ترجمه کنید.

من لدنک نصیرا (..........................)                         فتکون طیرا باذنی (..........................)

تعالو الی ما انزل الله (..........................)                  عفاالله عنک (...........................)

5-عبارات قرآنی داده شده راترجمه کنید.

کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم(....................................................)

وما کان من المشرکین (............................................)

فانفح فیه فیکون طیرا باذن الله (..............................................)

والله غفوررحیم(...............................)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:57  توسط mehdi  | 
جناب آقای سید موسی پیراسته دبیرمحترم وزحمتکش مدرسه امام صادق (ع)

مصیبت وارده رابه شما وخانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده ، بقای عمربازماندگان راازدرگاه خداوندمتعال خواستاریم .

دانش آموزان وهمکارانتان درمدرسه 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 0:42  توسط mehdi  | 

باسلام

ازدانش آموزان عزیز،اولیا محترم وصاحب نظران گرامی که میهمان وبلاگ مدرسه هستند درخواست می شود باارسال پیشنهادات و نظرات سازنده  خود مارادرراه تعلیم وتربیت آینده سازان کشور اسلامیمان یاری فرمایند.

 

باسپاس فراوان

مدیر مدرسه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:3  توسط mehdi  | 

                                             بنام خدا

 

نام و نام خانوادگی :                         کلاس سوم :                 امتحان علوم تجرب                          مدرسه امام صادق                                           نوبت اول 89-88   

1

درمورد نظریه های اتمی به سوالات زیر پاسخ دهید؟

 

-) تامسون اعتقاد داشت که ............... مانند کشمش های درون یک کیک کشمشی در میان خمیری از بار مثبت پراکنده شده است.

 

-) کدام دانشمند ساختار اتم را به منظومه شمسی تشبیه کرد.

 

-) نوترون ذره ای است که جرم آن تقریباً با جرم ............. برابر است و بار الکتریکی  ...........  .

 

 

نمره

1

2

درمورد ایزوتوپ به سوالات زیر پاسخ دهید؟

 

-) ایزوتوپ را تعریف کنید.

 

 

 

-) عدد اتمی و عدد جرمی سنگین ترین ایزوتوپ اکسیژن را بنویسید.

 

-) کدام ایزوتوپ اکسیژن در طبیعت به مقدار بیش تری یافت می شود.

 

1

3

درمورد ترکیب های شیمیایی به سوالات زیر پاسخ دهید؟

 

-) فرمول شیمیایی را تعریف کنید.

 

 

 

-) فرمول شیمیایی ترکیبات زیررا بنویسید. - نمک طعام               - اکسیژن                      - دی اکسید کربن

 

-) نوع پیوند را در ترکیبات زیر مشخص کنید. - آب                    - دی اکسید کربن                  - کلرید سدیم 

            

2

4

چرا محیط های رسوبی مانند دریاها و دریاچه ها برای فسیل شدن مناسب تر از سایر مناطق هستند؟

 

 

 

 

 

1

5

دونکته اساسی نظریه لامارک را بنویسید؟

 

 

 

1

6

درمورد حرکت ورقه ها به سوالات زیرپاسخ دهید؟

 

            -) جزایر قوسی در برخورد کدام ورقه ها ایجاد می شوند.

 

-) به وجود آمدن پوسته جدید، پدیده حاصل از کدام نوع حرکت می باشد.

 

-) بطور کلی وجود جریان .......... در ............. سبب حرکت ورقه ها می شود.

 

            -) در برخورد دو ورقه قاره ای چه اتفاقی می افتد.

 

 

 

5/1

7

تفاوت سیارات داخلی با سیارات خارجی را بنویسید؟

 

 

 

1

8

عبارات زیر را کامل کنید؟

 

-         نور یک ستاره به .......... آن از زمین و .......... آن بستگی دارد.

 

-         اختر شناسان از روی رنگ هر ستاره، مقدار .............. آن را تعیین می کنند.

 

-         روش مثلث بندی برای تعیین ............ یک ستاره به کار می رود.

 

1

9

انواع اهرم را با رسم شکل نشان دهید؟

 

 

 

1-                                                       2-                                                       3-

 

 

 

5/1

10

یک  مکانیک اتومبیل به وسیله یک بالابر روغنی، اتومبیلی به جرم 1300کیلوگرم را نیم متر از سطح زمین بلند می کند.

 

 الف) بالابر چه مقدار کار روی اتومبیل انجام داده است؟ (فرمول نوشته شود)

 

 

 

 

ب) اگر بالابر کار انجام شده را در 10ثانیه انجام دهد، توان بالابر را حساب کنید؟

 

 

 

 

2

11

                                                                                                                   ( ب )                       ( الف )

شکل روبرو یک قطعه فلزی به شکل مکعب مستطیل به وزن 50 نیوتون است،

فشار را در دو حالت زیرمحاسبه کنید؟ (فرمول نوشته شود)

                                                                                                        cm5

                                                                                                                                  cm 2

 

                                                                                                           cm1                   cm 1  

                                                                                                                     cm 2                          cm5

 

 

 

 

                                                                                                                 

2

                                                                                                          موفق باشید-غنی زاده

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:4  توسط mehdi  | 

                                                                    بنام خدا

                              

نمره

       نام ونام خانوادگی:                کلاس دوم:                      امتحان علوم تجربی    مدرسه راهنمائی امام صادق  نوبت اول 89- 88

 

 

1

 در موارد زیر نوع تغییر(فیزیکی یا شیمیایی)  را مشخص کنید؟                                                                                             

        -) تشکیل آهن سولفید از واکنش آهن و گوگرد                       -) سوختن                                                                     

        -) تبخیر آب                                                              -) زنگ زدن آهن                        

 

1

2

 

گرماده یا گرماگیر بودن هر یک از تغییرات فیزیکی یا شیمیایی زیررا با آوردن دلیل مشخص کنید؟

-) تبخیر آب

-) پختن غذا

-) سوختن نفت

 

75/0

3

مفهوم قانون پایستگی جرم را بیان کنید؟

 

 

1

4

انواع بازتاب را با رسم شکل نشان دهید؟

 

 

 

1

5

ویژگی های تصویر در آینه تخت را بیان کنید؟ (سه مورد)

 

 

 

75/0

6

پدیده شکست نور را توضیح دهید؟

 

 

1

7

عبارت های زیر را کامل کنید؟

-  بسامد به تعداد نوسان هایی که .................................................................

-   بسامد را با نماد ........... نشان می دهند.

-   یکای بسامد ............ است.

 

75/0

8

امواج مکانیکی را تعریف کنید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9

دو تفاوت اصلی موج های الکترومغناطیسی با موج های صوتی چیست؟

 

 

 

1

10

گرمای نهان ذوب را تعریف کنید؟

 

 

1

11

انتقال گرما به روش رسانایی چگونه انجام می گیرد؟

 

 

1

12

سه شرط لازم برای ایجاد جریان همرفتی را بنویسید؟

 

 

 

5/1

13

مراحل کار موتور چهار زمانه را به ترتیب نام ببرید؟

 

 

1

14

در مورد  ساختار داخلی زمین به سوالات زیر پاسخ دهید؟

-)جنس هسته بیشتر از ............ و ............. می باشد.

-) داغ ترین قسمت داخلی زمین............. میباشد.

          -) قسمت میانی گوشته را که حالت خمیری دارد، ............... می نامند.

75/0

15

با ذکر دلیل مشخص کنید که کدام یک از مواد زیر کانی می باشد.

     -) شیشه

     -) نفت

     -) گچ

     -) طلا

 

1

16

سختی یک کانی را تعریف کنید؟

 

 

5/0

                                                                                                                                                     موفق باشید

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:1  توسط mehdi  | 

بنام خدا

نمره

نام و نام خانوادگی:.....................................کلاس اول:..............    امتحان علوم تجربی                     مدرسه راهنمائی امام صادق        نوبت اول 89-88                        

                                                                                                                                                                                                    

 

1

انواع حرکت های  ذرات سازنده مواد را نام ببرید؟

 

 

 

75/0

2

ترموستات چگونه کار می کند؟

 

 

1

3

گرماده یا گرما گیر بودن تغییرات زیر را مشخص کنید؟

-) تبخیر              -)  میعان              -)  تصعید                    -) انجماد

 

1

4

در درجه بندی سلسیوس، صفر یک دماسنج را چگونه تعیین می کنند؟

 

 

1

5

کدام یک از مواد زیر ذوب خمیری دارد؟

 -) یخ             -) قلع               -) شیشه           -) سرب

 

25/0

6

دو ویژگی مخلوط ناهمگن را بنویسید؟

 

 

1

7

عبارت های زیر را کامل کنید؟

-)  ...............  مواد خالصی هستند که ذرات سازنده آن اتم یا مولکول هایی هستند که از اتم های یکسان ساخته شده است.

-) خالص ترین ماده نیز همواره مقادیربسیار ناچیزی از برخی مواد دیگر به همراه دارد، به این مواد همراه  ..........   می گویند.

5/0

8

سه مورد از ویژگی های فلزات را بنویسید؟

 

 

75/0

9

نوع محلول های زیر را مشخص کنید؟

-) محلول  شکر در آب                     -)  ضد یخ                     -)  آب نمک

75/0

10

اگر مقداری روغن مایع را درون یک لیوان آب بریزید ، پس از مدتی روغن از آب جدا می شود و در روی آب قرار می گیرد. چرا؟ در این حالت برای جدا کردن روغن از آب جه روشی پیشنهاد می کنید.

 

 

1

11

 وسایل زیر چه تبدیل انرژی را صورت می دهند؟

-) باتری خورشیدی                                                  ـ) باتری خودرو                

-)  موتور خودرو                                                      -) میکروفون

2

12

مفهوم قانون پایستگی انرژی را بیان کنید؟

 

 

1

13

نوع نیرو را در پدیده های زیر مشخص کنید؟

-) وقتی از هل دادن جسم دست بر می داریم، بعد از مدتی جسم از حرکت می ایستد.

-) پل چوبی موجود در روی رودخانه مانع افتادن ما به آب می شود.

1

14

در مورد نیرو به سولات زیر پاسخ دهید؟

هر نیرو دارای دو مشخصه است: الف) .............. ب) .............

واحد اندازه گیری نیرو،............... نام دارد.

وزن یک جسم درروی سطح زمین از نظر عددی، تقریباً .............. برابر جرم آن است.

1

15

تفاوت جرم و وزن را بنویسید؟

 

 

1

16

نیرو چکونه باعث تغییر سرعت حرکت اجسام می شود؟

 

1

                                                                                    موفق باشید غنی زاده

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:57  توسط mehdi  | 

به نام خدا

نام                                  آزمون آمادگي دفاعي سوم راهنمايي در نوبت اول           تاريخ..................

نام خانوادگي                                     آموزشگاه امام صادق(ع)   89- 88                          مدت امتحان 60 دقيقه

 

الف)صحيح غلط بودن جمله هاي زير را مشخص نماييد.

 (1دفاع غريزي ثابت است ودر طول زمان تغيير نمي كند.                  ص                 غ

2) اختفاء حفاظت در برابر ديد دشمن را تامين مي كند .                   ص                 غ

3) بشر با دانش كنوني خود قادر به پيش بيني زلزله است.               ص                 غ

4) حالت مايع سلاح شيميايي خسارت بيشتري دارد.                       ص                 غ

 


ب)جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

1) منفورترين ابزار جنگي قرن بيستم.............................است.

2) برنامه ريزي ......................... و .......................... در پيشبرد فعاليت هاي گروهي امري موثر وضروري است.

3) گروه ......................... براي كمك به مصدومان زلزله تشكيل ميگردد.

 


ج)پاسخ كوتاه دهيد.

1) عوارض طبيعي:

2) نحوه ي شناسايي سلاح شيميايي از نوع گاز:

3) يكي از عوارض نامطلوب ناشي از بي نظمي:

4) نام يكي از اسوه هاي شهادت و ايثار:

 


د)به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1) ويژگي هاي حركت مردمي را بنويسيد.

 

3) از اقدامات عمومي اوليه در برابر سلاح هاي شيميايي 2 مورد بنويسيد.

 

4) پدافند غير عامل را تعريف كنيد.

 

 

5) از انواع پشتيباني زمان جنگ 4 مورد بنويسسد.

 

 

6) چهار مورد از انواع ناامني اقتصادي بنويسيد.

 

 

7) نهادهاي رسمي و مردمي كه در زمان جنگ فهالانه با دشمن مقابله مي كردند را نام ببريد.

 

 

8) از وظايف گروه تداركات و پشتيباني هنگام وقوع زلزله 2 مورد بنويسيد.

 

 

 

 

 


نمره كتبي......................

نمره عملي..............                                               با آرزوي موفقيت:

                                                    سلطا ني

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:48  توسط mehdi  | 

                                                      بنام خدا

نام :                                آزمون نوبت اول حرفه فن سال دوم             تاريخ:

نام خانوادگي:                     آموزشگاه امام صادق(ع) 89- 88            مدت امتحان 60دقيقه

 

الف)ارزش هر يك از گزاره هاي زير راتعيين نماييد.

1-ورودي درسيستم كامپيوتر توسط دستگاهها و برنامه ها انجام ميشود.      ص              غ     

2-سيم اتصال زمين با قطع كردن فيوز از برق گرفتگي جلوگيري مي كند.  ص              غ         

3-هر ميليون اهم برابر يك مگا اهم مي باشد.                                    ص              غ

 4-بررسي پيامد هاي مثبت و منفي به تصمبم گيري عاقلانه كمك مي كند.  ص               غ     

                                                

ب) گزينه مناسب را انتخاب نماييد:

1-كدام يك از گزينه هاي زير واحد خازن است.

الف)فاراد        ب)اهم                ج)ولت                د)آمپر

2-كدام يك از قطعات اصلي وسايل الكتريكي نمي باشد0

الف)موتور       ب)مقاومت            ج )خازن           د)ديود

3-كداميك عامل اصلي در آلودگي محيط زيست است0

 الف)فاضلاب ها        ب)افزايش جمعيت      ج) كارخانجات        د) وسايل نقليه

4-كداميك از رفتار هاي ناسالم پر خطر است.

الف) ورزش نكردن     ب)خواب كم         ج) دوستي با افراد ناباب      د) پرخوري

              

‍ج)اندازه ي مقاومت زير را محاسبه نماييد0                      سياه    سبز    بنفش

                                                     

  

 

د)جاهاي خالي را با واژه هاي مناسب پر نماييد0

1)كافئين نوعي داروي .............................. است0

2)پهن برگان داراي چو ب هاي .................. هستند.

3)ماده ي اصلي سازنده ي I.C ......................... است.

4)وظيفه ي اصلي ...................عمل تقويت كنندگي امواج است.

 

ه)به سوالات زير پاسخ كامل دهيد.

1)عوامل اصلي خالي شدن ذخاير آب و آلودگي  آن را بنويسيد.

 

2)مزاياي خشك كردن مصنوعي  چوب را بنويسيد.

 

3)عوامل موثر بر رشد وتكامل فناوري را بنويسيد.

 

4)اتصال كوتاه را تعريف نماييد.

 

5)جريان مستقيم چگونه ايجاد مي شود.

 

6) منظور از داروي غير مجاز چيست.نآنآ

 

 


   نمره كتبي:

   نمره عملي:                                   باآرزوي موفقيت  سلطانی

                                                                     
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:46  توسط mehdi  | 

                                      به نام خدا

نام .......           آزمون حرفه فن اول راهنمايي در نوبت اول 89-88                                                                      تاريخ..................

نام خانوادگي  .............                                                                   آموزشگاه امام صادق                                    مدت امتحان 60 دقيقه

 

الف)صحيح غلط بودن جمله هاي زير را مشخص نماييد.

(1 سنگ آهن را همراه كك وآهك در كوره ي بلند مي ريزند.             ص                 غ

2)علت بيماري ها هميشه مربوط به محيط است .                         ص                 غ

3) روكش چوبي در كارهاي هنري وصنعتي كاربرد دارد.                 ص                 غ

4) شركت در كارهاي گروهي از نشانه هاي فرد سالم است.               ص                 غ

 


ب) جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

1) سيمي كه داراي ولتاژ است ....................... نام دارد.                                

2) فلز آلومنيوم از نوعي خاك رس به نام ..................بدست مي آيد.

3) هر چه تعداد اجزاي سيستم كمتر باشد سيستم .......................است.

4) به چوب هاي بريده شده از تنه ي..................... درختان گفته مي شود. .

 


ج) پاسخ كوتاه دهيد.

1) وسيله اي براي تشخيص سيم فاز:          ......................

2) وسيله اي براي صاف كردن سطح چوب:  ......................

3) وسيله اي براي محافظت از مدار:           .........................

4)وسيله اي براي كنترل صافي سطح چوب: ..........................

 


د) به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1)فناوري را تعريف كنيد.

 

2) مدار الكتريكي را را تعريف كنيد.

 

3)بهداشت را تعريف كنيد.

 

 4)طرز ساخت  فيبر را بنويسيد.

 

5)چرا آهن خام و خالص در صنعت قابل استفاده نيست.

 

6)شماي فني جعبه تقسيم را رسم نماييد.

 

7)براي نابودي حشرات چه مواقعي از سموم شيميايي استفاده مي شود . چرا؟

 

 

 

 

نمره ي كتبي.................

 

نمره ي عملي...............                                              موفق باشيد سلطانی

                                                                
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:37  توسط mehdi  | 

باید عاشورایی باشیم تا زمینه ظهور فراهم شود.مقام معظم رهبری

روزشمارمحرّم

 

اول محرّم

آغاز سال هجرى قمرى

دوم محرّم

ورود كاروان اباعبداللّه‏ الحسين عليه‏السلام به سرزمين كربلا (61 ه . ق)

امام حسين عليه‏السلام در روز ترويه يعنى هشتم ذى حجه سال 60 ق از مكه به سوى عراق مهاجرت فرمود. سپاه حرّ طبق دستور عبيداللّه‏ بن زياد سپاه امام را به سوى منطقه خشك و بى‏حاصل به نام كربلا هدايت كرد. وقتى به آنجا رسيدند: امام فرمود: اين، موضع كَرب و بَلا و محل محنت و عِنا است

 

سوم محرّم

خريدارى قسمتى از ارض كربلا توسط امام حسين عليه‏السلام اين اراضى همان مكانى است كه قبر مطهر در آن قرار دارد. (61 ه . ق)

ـ ورود سپاه «عمربن سعد» به سرزمين كربلا (61 ه . ق)

عمربن سعد در روز جمعه سوم محرم الحرام سال 61 قمرى به همراه چهارهزار نيروى جنگى وارد كربلا شد و فرماندهى آنان را بر عهده گرفت. عمربن سعد به خاطر دستيابى به حكومت رى كه هرگز به آن نايل نيامد، فرماندهى سپاه يزيد را پذيرفت و مرتكب جنايات بزرگ غيرانسانى شد.

 

چهارم محرّم

سخنرانى «عبيداللّه‏ بن زياد» عليه امام حسين عليه‏السلام در مسجد كوفه. (61 ه . ق)

 

 

پنجم محرّم

اعزام سپاه ابن زياد جهت ممانعت از حركت مردم كوفه براى يارى امام حسين عليه‏السلام . (61 ه . ق)

 

ششم محرّم

دعوت «حبيب بن مظاهر» از طايفه‏ى بنى‏اسد براى يارى امام حسين عليه‏السلام . (61 ه . ق)

 

هفتم محرّم

ممنوعيت استفاده از نهر فرات براى كاروان امام حسين عليه‏السلام به دستور عمربن سعد. (61 ه . ق)

اين واقعه ناجوانمردانه، سه روز پيش از شهادت امام حسين عليه‏السلام بود، البته حضرت ابوالفضل عليه‏السلام از سياهى شب استفاده مى‏كرد و براى خيمه‏ها آب مى‏آورد. ولى از بامداد تا شامگاه روز عاشورا هيچ‏گونه آبى براى امام حسين عليه‏السلام و يارانش و كودكانش مهيا نشد.

 

هشتم محرّم

ملاقات امام حسين عليه‏السلام با «عمربن سعد» در كربلا. (61 ه . ق)

امام حسين عليه‏السلام به هيچ‏وجه به وقوع نبرد و خون‏ريزى ميان مسلمانان راضى نبود؛ به همين جهت با عمربن سعد ملاقات كرد و براى پايان بحران با وى به تفاهم رسيد ولى عبيداللّه‏ با تحريك شمربن ذى الجوشن از اين كار جلوگيرى كرد.

 

 

 

 

 

نهم محرّم

تاسوعاى حسينى (61 ه . ق)جواب ردّ حضرت ابوالفضل عليه‏السلام به امان نامه‏ى شمربن ذى الجوشن (61 ه . ق) در عرص روز نهم، شهر براى سه فرزند خواهرش كه حضرت ابوالفضل در شمار آنها بود امان نامه آورد، مشروط بر اينكه از يارى حسين عليه‏السلام دست بردارند و سپاهش را ترك گويند. حضرت عباس فرمود: بريده باد دست تو و لعنت باد بر امانى كه براى ما آورده‏اى.

 

دهم محرّم (عاشورا)

عاشوراى حسينى (61 ه . ق)ـ شهادت امام حسين عليه‏السلام به همراه يارانش در صحراى كربلا توسط سپاه يزيد. (61 ه . ق)

 

يازدهم محرّم

 

آغاز حركت اسرا و اهل بيت «امام حسين عليه‏السلام » به شام. (61 ه . ق)

در اين روز كاروان امام حسين عليه‏السلام اين بار به رهبرى امام سجاد عليه‏السلام و حضرت زينب عليهاالسلام در شامگاه روز يازدهم محرم به طرف كوفه حركت داده شدند و نهضت حسينى، به شكل ديگر ادامه يافت.

 

 

 

 

 

 

 

دوازده محرّم

ورود كاروان اسيران كربلا به كوفه. (61 ه . ق)

امام سجاد عليه‏السلام و حضرت زينب در مدت اقامت در كوفه، وظيفه و رسالت خود را مبنى بر ابلاغ و نشر پيام امام حسين عليه‏السلام در جامعه، به شايستگى انجام دادند.

ـ دفن اجساد مطهر شهداى كربلا در شب دوازده. (61 ه . ق)

در اين روز مردم قبيله‏ى بنى‏اسد از روستاى غاضريه كه نزديك كربلا بودند اجساد شهداء را دفن كردند.

ـ شهادت حضرت «امام زين العابدين عليه‏السلام » به روايتى (95 ه . ق)

زمان امام سجاد عليه‏السلام پر از اختناق و تقيه بود و كسى در برابر جاسوسان بنى‏اميه، مجال نقش كشيدن نداشت؛ با اين حال، امام از ارشاد و نشر احكام اسلام فروگذارى نكرد

 

سيزدهم محرّم

شهادت عبداللّه‏ بن عفيف به دست عبيداللّه‏ بن زياد. (61 ه . ق)

نخستين اعتراض آشكار نسبت به جنايت عبيداللّه‏ در شهادت امام حسين عليه‏السلام از سوى يكى از شيعيان كوفه به نام عبداللّه‏ بن عفيف برخاست. كه به دست مأموران عبيداللّه‏ شبانه با ضربات شمشير به شهادت رسيد.

 

بيست و ششم محرّم

حركت كاروان اسيران كربلا از كوفه به طرف شام. (61 ه . ق)

 

 تهیه وتنظیم از:

مجتبی علی عباس نژاد            دانش آموزپایه ی سوم راهنمایی
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:20  توسط mehdi  | 

مدرسه راهنمایی امام صادق (ع) درشهرستان هریس ازاستان  آذربایجان شرقی واقع شده است ودرسال تحصیلی 90-89 14۱نفردانش آموز درشش کلاس درس درآن مشغول به تحصیل هستند. این مدرسه بعدازانقلاب درسال 1370 تاسیس شده ودرتلاش است تا باتاسی از  امام صادق (ع) دربسط علم وادب گامهای مفیدی بردارد.

 شهرهریس حدود هفتاد کیلومترازمرکز استان یعنی شهرتبریز فاصله دارداین  شهرستان به علت کوهستانی بودن وفاصله زیاد ازدریا به بام آذربایجان شرقی شهرت دارد.قالی هریس ازدیرباز به دلیل  مرغوبیت ورنگ آمیزی طبیعی آن ازشهرت جهانی برخوردار است وشاید بتوان   ادعا کرد که هریس را دربعضی موارد درخارج ازکشور بیشتر میشناسند تادرداخل کشور.

شهرهریس به علت طبیعت زیبای کوهها ،آبشارها ودیگرمناظر طبیعی اش درفصل بهاروتابستان پذیرای میهمانان بسیاری است که بخصوص از شهرهای دیگر استان برای استفاده ازطبیعت دست نخورده آن به این شهر سفر می کنند.

                                                                                                                                قنبزنژاد   

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:21  توسط mehdi  | 
تصویر واقعی انسان درسوال متجلی می شود نه درجواب .

پرسش  پارسایی فکر است .

                                     هایدگر

 

 

بزرگی می گفت :درست است که مادردنیا چیزی هستیم اما همه چیز نیستیم .

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:19  توسط mehdi  | 
برگ هادرانتهای زوال می افتد وسیب درانتهای کمال ،بنگر چگونه می افتی چون برگی زرد یاسیبی سرخ.
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:18  توسط mehdi  | 
هرآنچه زیباست همیشه خوب نیست اما هرآنچه خوب است همیشه زیباست .

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:17  توسط mehdi  | 
دست هایی که کمک می کنند مقدس تر ازلب هایی هستند که دعا می کنند.

کوروش

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:16  توسط mehdi  | 
چه انتظار عجیبی

عجیب تر که چه آسان نبود نت شده آسان

چه بی خیال نشستیم

نه کوششی ،نه وفایی

فقط نشسته وگفتیم

خداکند که بیایی ....

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:15  توسط mehdi  | 

 

 ایام هفته

 

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

شنبه

 

فارسي

كباري

تاريخ

ذره پرور

انشاء

سيد حسن پيراسته

يكشنبه

اجتماعي  

جغرافيا

ذره پرور

فارسي املاء

كباري

هنر

نامور

پرورشي

آقايي

دوشنبه

حرفه و فن

سلطاني

زبان انگليسي

وادي

عربي

سيد موسي پيراسته

سه شنبه

زبان انگليسي

وادي

قرآن

سيد موسي پيراسته

علوم تجربي

غني زاده

چهارشنبه

عربي

زيرك

رياضي

بابانسب

حرفه و فن

سلطاني

پنجشنبه

علوم تجربي

غني زاده

ورزش

محمد زاده

رياضي

بابانسب

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 16:51  توسط mehdi  | 

 ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

شنبه

فارسي

سيد حسن پيراسته

عربي

سيد موسي پيراسته

فارسي

سيد حسن پيراسته

تاريخ

ذره پرور

يكشنبه

زبان انگليسي

وادي

اجتماعي

جغرافيا

ذره پرور

ديني

سيد موسي پيراسته

دوشنبه

علوم تجربي

غني زاده

رياضي

بابانسب

حرفه و فن

سلطاني

سه شنبه

پرورشي

آقايي

هنر

نامور

املاء و انشاء

كباري

حرفه و فن

سلطاني

 

 

چهارشنبه

ورزش

محمد زاده

قرآن

زيرك

رياضي

بابانسب

پنجشنبه

آمادگي دفاعي

سلطاني

علوم تجربي

غني زاده

زبان انگليسي

وادي

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 16:48  توسط mehdi  | 

 ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

شنبه

قرآن

سيد موسي پيراسته

رياضي

بابانسب

فارسي

كباري

يكشنبه

پرورشي

آقايي

ديني

سيد موسي پيراسته

تاريخ

ذره پرور

فارسي

كباري

 

 

دوشنبه

املاء  انشاء

كباري

حرفه و فن

سلطاني

رياضي

بابانسب

سه شنبه

علوم تجربي

غني زاده

زبان انگليسي

وادي

 

چهارشنبه

اجتماعي

جغرافيا

زره پرور

حرفه و فن

سلطاني

علوم تجربي

غني زاده

پنجشنبه

ورزش

محمد زاده

زبان انگليسي

وادي

عربي

زيرك

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 16:45  توسط mehdi  | 

مقدمه (سخني با اولياي گرامي):

    هر نظامي به خاطر اهدافي بوجود آمده است و تمام مسئولان نظام براي رسيدن به هدف تلاش و كوشش مي كنند كه در اين راه اگر برنامه ريزي نداشته باشند هيچگاه به هدف نخواهند رسيد بايد بدانيم كه راه رسيدن به هدف از برنامه ريزي صحيح و اصولي مي گذرد برنامه هايي كه خود را ملزم به اجراي آن كنيم.

    بيائيد قبل ازهرچيزفرزندانمان را كمك كنيم تا هدفشان را بشناسند و براي رسيدن به آن تلاش كنند تلاشي كه با برنامه همراه باشد، نه سردرگم و بيهوده. انسان بي هدف همانند كشتي اي است كه با مقصدنامعين حركت مي كندوعاقبت گرفتار امواج طوفان دريا و بازيچه آن مي شود.

 اولياء گرامي بياييد با همفكري نور چشمتان برنامه روزانه منزل تهيه كنيد. وفرزندتان را كمك نمائيد كه طبق برنامه، فعاليتهاي درسي و غير درسي را انجام دهد. موفقيت صرف داشتن برنامه حاصل نمي شود بايد آن را مرتب و بي كم و كاست اجرا كنيم و شما ناظر بر اجراي صحيح برنامه باشيد. تا انشاءالله شاهد موفقيتهاي روز افزون فرزندانمان باشيم كه روزي بلندترين قله هاي موفقيت را طي كنند. و از امواج و طوفان دريا، خود را به ساحل نجات برسانند.

 

اوقات دلپذير

    ايام عمر به سرعت سپري مي شود و باز نمي گردد بنابراين انسان بايد طوري برنامه خود را تنظيم كند كه بتواند از اين فرصت ها بهترين استفاده را ببرد.

    حضرت علي (ع) مي فرمايند:

   «پيش از آنكه دوره پيري ات فرا برسد از جواني خود استفاده كن.»

    در اين ميان اوقات فراغت را مي توان مهمترين و دلپذيرترين اوقات آحاد بشر دانست. اين اوقات مستعد است كه براي مومنان لحظه هاي نيايش با معبود، براي عالمان دقايق تعمق و تفكر و براي هنرمندان زمان ساختن و ابداع باشد و در عين حال براي عده اي نيز اين اوقات به جاي فراغت، ملال آورترين لحظه هاست.

    روانشناسان براي فراغت، تعاريف فراواني دارند. اما بهترين و كاملترين آن تعريف دكتر افروز از اوقات فراغت است: «منظور از اوقات فراغت، فرصت و زماني است كه انسان مسئوليت پذير، هيچ گونه تكليف يا كار موظفي را عهده دار نبوده، زمان در اختيار اوست كه با ميل و انگيزه شخصي به امر خاصي بپردازد، به ديگر سخن فراغت زماني است كه پس از به انجام رساندن كار و تكليف موظف روزانه، باقيمانده و انسان فرصت مي يابد كه با رغبت، علاقه و انگيزه شخصي، فعاليت يا برنامه خاصي را انتخاب نمايد.»

 

 

برنامه ريزي براي فعاليت

    مطالعه بدون برنامه ريزي، بازده مطلوب نخواهد داشت و علاقه مندان به مطالعه بايسته است به مقدار ممكن از مطالعات پراكنده و بي حساب جلوگيري كنند. برنامه ريزي در مورد مطالعه بايد در سه محور انجام گيرد:

1-  كتاب                    2- زمان                      3- مكان

    بايد مطالعات جنبي و اصلي مشخص باشد، كتاب از قبل مورد شناسايي قرار گيرد وزمان مطالعه بر اساس اهميت موضوع و كتاب تنظيم گردد.

   بهترين نوع مطالعه، مطالعه موضوعي است كه در اين نوع مطالعه، خواننده يك سير مطالعاتي معين دارد و در راستاي تحقق آن، از هيچ كوششي دريغ نمي ورزد.

    ما معتقديم كه يك دانش آموز علاوه براين كه بايد به فعاليتهاي عادي و روزانه خود بپردازد و از آنها لذت ببرد، بايد به نحو مطلوبي نيز به مطالعه دروس و انجام تكاليف بپردازد و با مطالعه به موقع و انجام تكاليف در مناسب ترين زمان و صرف وقت و انرژي كمتر نتيجه بهتري بگيرد. نظم و مطالعه و تنظيم برنامه درسي ساده و قابل اجراء تأثير زيادي در موفقيت تحصيلي دارد. و همچنين اوليا بايد به عنوان يك ناظر تحصيلي خوب بر نحوه استفاده صحيح از وقت و برنامه مطالعه فرزندشان نظارت دقيق و كتمل داشته باشند و با كنترل و بازديد به موقع از روند فعاليتها، و برقراري ارتباط مناسب، با دبيران، مدير و معاونين آموزشگاه موجب ارتقاي وضعيت درسي فرزندشان شوند.

چگونه برنامه ريزي كنيم:

    برنامه را طوري تهيه و تدوين كنيم كه با تمام امور مربوط به زندگيمان  منطبق و قابل اجرا باشد. در طول روز وقت زيادي براي مطالعه، تفريح، خواب، ورزش، ديدن تلويزيون و ... داريم با برنامه ريزي صحيح و اجراي دقيق آن از اتلاف وقت جلوگيري كنيم در حقيقت برنامه ريزي سبب مي شود كه ما هر كاري را در جاي خودش انجام دهيم و از كارهاي ضروري غافل نباشيم. اميدواري و خوش بيني و شروع مجدد در مواقعي كه موفق به اجراي برنامه نشده ايم را در برنامه خود بگنجانيم.

     فوايد برنامه ريزي :

1- برنامه ريزي از به هدر رفتن وقت، انرژي، استعدادها و امكانات فرد جلوگيري مي كند.

2- برنامه ريزي باعث از بين رفتن اضطراب و نگرانيها مي شود و عامل بسيارمهمي در تأمين بهداشت رواني فرد مي باشد زيرا هر كاري در زمان خاص خود انجام خواهد گرفت.

3- برنامه ريزي در افزايش ميزان درك و يادگيري فرد بسيار مؤثر است.

4- برنامه ريزي مغز انسان را آماده يادگيري مي كند بدين معني كه اگر كاري را در يك زمان و مكان مشخص انجام دهيم و مدتي اين كار را تكرار كنيم مغز خود را آماده انجام همان كار مي كند مثلاً اگر در زماني معين و ثابتي از روز را جغرافيا بخوانيم مغزمان كم كم در آن زمان معين آمادگي خاص براي آموختن جغرافيا پيدا مي كند.

5- برنامه ريزي و اجراي آن موجب ايجاد نظم در زندگي اجتماعي و فردي       مي شود.

6- برنامه ريزي موجب ايجاد علاقه در فرد نسبت به درس و مطالعه و ساير تكاليف و وظايف خود در خانه و جامعه مي شود.

7- برنامه ريزي تمركز حواس را آسان مي كند در نتيجه ذهن انسان براي يادگيري بهتر آماده مي شود.

8- برنامه ريزي سبب مي شود كه انسان بطور پيوسته در حال آموزش و يادگيري باشد.

     راههاي موفقيت در مطالعه

    يك مطالعه ايده آل، مطالعه اي است كه درآن، توجه به كيفيت ها بر كميت ها فزوني داشته باشد. اصولاً مطالعه اي ارزشمند است كه درآن "چه خواندن" و "چگونه خواندن" بر "چه مقدار خواندن" ترجيح داده شود و در اين صورت است كه توجه به حجم صفحات خوانده شده، جاي خويش را به خوب خواندن، خوب فهميدن، خوب به خاطر سپردن و خوب به كار بستن مي دهد. حال چه كنيم كه مطالعه مفيد داشته باشيم؟ در مسير دست يابي به يك مطالعه مفيد و راهگشا، توجه به پارامترهاي ذيل ضرورت دارد.

- تمركز حواس

- طرح سوال

- بازگو نمودن مطالب (مباحثه)

- مناسب بودن زمان، مكان و شرايط مطالعه

- نت برداري

- چكيده نويسي

 

 

 

    روشهاي مطالعه صحيح:

1-   براي درك بهتر مطلب با آمادگي جسمي و ذهني وارد كلاس درس يا مطالعه شويد.

2-   به تناسب اهميت هر كاري و ساعات مطالعه در طول روز برنامه ريزي داشته باشيد.

3-   هنگام مطالعه محركهاي محيطي كه باعث حواس پرتي مي شوند را از روي ميز يا محل مطالعه خود دور كنيد.

4-   در صورتيكه مطالب خوانده شده را نفهميده ايد براي ادامه مطالعه، به     نقطه اي برگرديد كه از آنجا مطلب قطع شده است.

5-  در حالت خواب آلودگي، خستگي و چرت زدن مطالعه نكنيد.

6-  در حاليكه شكمتان فوق العاده پر يا خالي است مطالعه نكنيد.

7-   در حاليكه ناراحتي جسمي داريد مطالعه نكنيد.

8-   در حاليكه دچار ناراحتي عاطفي هستيد و احساس غمگيني و يا عصبانيت و پرخاشگري داريدمطالعه نكنيد.

9-                      در جائيكه خيلي شلوغ و محل رفت و آمد ديگران است مطالعه نكنيد مانند اتاق پذيرائي، اتاق تلويزيون، پاركهاي تفريحي و ...

10-پس از يك نرمش و ورزش سنگين مطالعه نكنيد.

11-براي مطالعه جدي دراز نكشيد يا روي چيزهاي نرم لم ندهيد.

12-بعد از ديدن يك فيلم پر هيجان كه احساس تنفر، افسردگي، خشم و...         مي كنيدمطالعه نكنيد.

13-در جاهائيكه هوا خيلي سرد و يا خيلي گرم است و يا باد شديد مي وزد مطالعه مفيد انجام نمي گيرد.

14-هنگام مطالعه به كارهاي ديگري نپردازيد.

15-هنگام مطالعه تنقلات (آجيل، شكلات، تخمه و ...) مصرف نكنيد.

16-هنگام مطالعه با اشياء پيرامون خود بازي نكنيد.

17-در حاليكه با ديگران صحبت مي كنيد و مجبور به گوش كردن هستيد مطالعه نكنيد.

18-در جائيكه نور شديد يا كم است مطالعه نكنيد.

19- هنگام مطالعه جدي به موسيقي گوش ندهيد.

20- در جائيكه خيلي نرم وگرم است و بيشتر براي خوابيدن و استراحت به درد مي خورد مانند رختخواب، مبل و ... مطالعه نكنيد.

21- هنگام مطالعه فعال باشيد، زير مطالب مهم را خط بكشيد واز مطالب مهم يادداشت برداري كنيد.

22- هنگام مطالعه وسايل مورد نياز خود اعم از قلم، مداد، پاك كن، خط كش و ... را از قبل آماده كنيد.

23- هنگام مطالعه از خود پرسش كنيد و سعي كنيد بدون مراجعه به كتاب پاسخ مناسب را ارائه دهيد.

24- پيش از مطالعه يك كتاب از طريق نگاه كردن به فهرست كتاب يا ورق زدن آن كلياتي را ازكتاب به ذهن وارد نموده و پس از آن به مطالعه بپردازيد.

25-در صورت فوت وقت مربوط به مطالعه، سعي كنيد آن را در وقت مناسبي جبران كنيد.

26- به كيفيت مطالعه توجه بيشتري داشته باشيد نه كميت آن(مقدار) .

27- در صورتيكه فهميدن مطلبي مشكل باشد از طريق فرهنگ لغت، اطلس و .... اقدام كنيد و از اطرافيان و والدين مطلع كمك بگيريد.

 

 

 

منابع:

1-      عوامل موفقيت در تحصيل نوشته: مرتضي نظري

2-      چگونه كتاب بخوانيم – نوشته غلامحسين حسين زاده نجفي

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 9:2  توسط mehdi  | 
تنها فرق بين موفقيت و شکست، نوع نگاه است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ساعت 23:4  توسط mehdi  | 

 

 

مانورزلزله همزمان باسراسر کشوردرمدرسه امام صادق (ع) هریس  نیز باهمکاری هلال احمر ،شهرداری،اورژانس هریس وباشرکت کلیه دانش آموزان آموزشگاه برگزارشد.این مانورباحضورمیهمانانی ازادارات ونهادهای دولتی وانقلابی  ازجمله  معاونت  فرمانداری ،شهردار،حاج آقانجابت مدیر آموزش وپرورش ، جانشین فرمانده سپاه  پاسداران ،معاون راهنمایی ورانندگی ودیگر میهمانان مدعودرمدرسه اجراشد ابتدا آژیرخطر به صدادرآمد ودانش آموزان کلیه اقداماتی راکه باید درحین وقوع زلزله انجام دهند راتمرین کردند واقداماتی راکه باید برای نجات مصدومان احتمالی واسکان آوارگان  دریک حادثه زلزله انجام دهندرابه نمایش گذاشتند .

درپایان این برنامه مدیرمدرسه ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین ،ازحضورآنان دراین مراسم واز همکاری  جمعیت هلال احمر،شهرداری واورژانس  شهرستان تقدیر وتشکرکرد.  

دراین مراسم حاج آقا دهقان معاون فرمانداری نیز بااشاره به اهمیت  آمادگی دربرابر حوادث  ازدانش آموزان خواست که آنچه رایاد گرفته اند به خانواده نیز انتقال دهند وازاجرای احسن مانور توسط دانش آموزان تقدیر کرد.

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:33  توسط mehdi  | 
شعر(کلاس انشا) اززنده یاد قیصرامین پور

                                                                                                                                    

صبح یک روزنوبهاری بود

بچه ها درکلاس جنگل سبز

 

بازهم درکلاس غوغابود

بازانگارزنگ انشا بود

تامعلم زگردراه رسید

بازموضوع تازه ای داریم :

 

گفت:«می خواهم آفتاب شوم

ابرباشم،دوباره آّ ب شوم»

دانه آرام برزمین غلتید

گفت :«باغی بزرگ خواهم شد

 

مثل لبخند بازخواهم شد

گرم راز ونیاز خواهم شد»

جوجه گنجشک گفت :«می خواهم

روی هرشاخه جیک جیک کنم

 

«کاش بابادرهسپارشوم

بازپیغمبر بهار شوم »

جوجه های کبوتران گفتند:

توی گلدسته های یک گنبد

 

بازهم درکلاس غوغاشد

ومعلم دوباره تنها شد

باخودش زیرلب چنین می گفت :

کاش روزی به کام خودبرسید!

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 23:19  توسط mehdi  | 
عید غدیر خم ، عید امامت و ولایت بر عموم شیعیان بخصوص دبیران محترم ودانش آموزان گرامی مبارک

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:13  توسط mehdi  | 

 ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

شنبه

 

اجتماعي 

جغرافيا

ذره پرور

قرآن

سيد موسي پيراسته

يكشنبه

پرورشي

آقايي

رياضي

بابانسب

تاريخ

ذره پرور

فارسي

كباري

هنر

نامور

دوشنبه

زبان انگليسي

وادي

عربي

سيد موسي پيراسته

املاء  انشاء

كباري

سه شنبه

فارسي

كباري

علوم تجربي

غني زاده

زبان انگليسي

وادي

چهارشنبه

حرفه و فن

سلطاني

علوم تجربي

غني زاده

ديني

زيرك

پنجشنبه

حرفه و فن

سلطاني

رياضي

بابانسب

ورزش

محمد زاده

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 9:1  توسط mehdi  | 

 

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

شنبه

تاريخ

ذره پرور

 

رياضي

بابانسب

فارسي

كباري

يكشنبه

هنر

نامور

پرورشي

آقايي

املاء  انشاء

كباري

دوشنبه

قرآن

سيد موسي پيراسته

علوم تجربي

غني زاده

زبان انگليسي

وادي

سه شنبه

ديني

سيد موسي پيراسته

فارسي

كباري

رياضي

بابانسب

حرفه و فن

سلطاني

چهارشنبه

رياضي

بابانسب

اجتماعي جغرافيا

ذره پرور

ورزش

محمد زاده

پنجشنبه

عربي

زيرك

حرفه و فن

سلطاني

علوم تجربي

غني زاده

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:56  توسط mehdi  | 

برنامه هفتگي كلاس اول A

 

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

شنبه

تاريخ

ذره پرور

املاء  انشاء

سيد حسن پيراسته

پرورشي

آقائي

فارسي

كباري

يكشنبه

قرآن

سيد موسي پيراسته

هنر

نامور

رياضي

بابانسب

دوشنبه

رياضي

بابانسب

فارسي

كباري

علوم تجربي

غني زاده

سه شنبه

 

رياضي

بابانسب

عربي

سيد موسي پيراسته

حرفه و فن

سلطاني

چهارشنبه

علوم تجربي

غني زاده

ورزش

محمد زاده

اجتماعي جغرافي

ذره پرور

پنجشنبه

زبان انگليسي

وادي

ديني

زيرك

حرفه و فن

سلطاني

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:55  توسط mehdi  | 
جلسه شورای دبیران مدرسه امام صادق (ع) هریس روزشنبه مورخه ۲۹/۸/۸۹ راس ساعت ۱۱قبل ازظهردرمحل دفترآموزشگاه برگزارشد.دراین جلسه مسائل آموزشی وپرورشی موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت وتصمیمات لازم جهت هرچه بهتر شدن روندآموزشی وپرورشی مدرسه گرفته شد وهماهنگیهای لازم برای ادامه فعالیتهای مدرسه به عمل آمد.  
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:27  توسط mehdi  |